ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ОБХВАТА НА СЪПРОТИВАТА И ВЪЗПРИЯТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР СРЕЩУ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА


Автор: Д-р Ивайло Стоянов (СА “Д. А. Ценов” – Свищов, катедра “Мениджмънт”)

Ключови думи: човешки фактор, организация, съпротива, промени, управление

В статията се застъпва тезата, че съпротивата на човешкия фактор срещу организационна промяна е критичен момент от нейното изпълнение. Това налага да се диагностицира равнището на съпротивата на хората, което се определя от различни обстоятелства и критерии. Публикацията акцентира на две насоки за диагностициране на съпротивата – според обхвата на нейното проявление и възприятието на личността към промените. Установени са зависимости, които определят ефекта на поведението на хората и тяхната съпротива срещу организационните изменения. 

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…