ЕФЕКТ НА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ СЛЕД ПРОМОЦИЯ


Автор: Гл.асистент д-р Атанас Луизов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: насърчаване на продажбите, динамични ефекти, период на присобяване, тест на Ливин

 В статията се разглежда един от динамичните ефекти на промоциите – приспособяването на продажбите. Този ефект се наблюдава веднага след приключване на насърчителната акция. Представени са резултати от емпирично изследване като за целта на анализа е изполван тест на Ливин.

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…