ИДЕНТИЧНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН БРАНД


Автор: докторант Борислава Стоименова (УНСС)

Ключови думи: бранд, корпоративна идентичност, визуална идентичност, индивидуалност на бранда, характер на бранда

В условия на интензивна пазарна конкуренция ролята на менталното позициониране - самодиференцирането на бранда в съзнанието на купувача чрез малко на брой желани от фирмата асоциации, отслабва като инструмент за положителна диференциация на бранда и основание за покупка. Потребителите мотивират избора си по-скоро въз основа на впечатленията, придобити от взаимодействието с бранда посредством множество точки на допир, при което се осъществява реално позициониране. В тези условия основен инструмент за осъществяване на контрол от страна на организацията при реалното позициониране е идентичността на бранда.

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…