НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ?


Автор: Доц. д-р Георги Маринов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи:

Икономически просперитет като явление в България вече четвърт век не е познато на българското общество. Икономика, изпълнена с национално съдържание и същност все повече звучи като абстракция. България почти не разполага със стопански предимства, обосновани от икономическите теоретици, като предпоставка за печелившо участие в международното разделение на труда.(1) Четвърт век България е чист вносител на почти всичко, което е нужно за индуструално, обществено и лично потребление. Това, което се произвежда като „Made in Bulgaria“ не само икономически, но дори статистически е не значително и несъществено като икономическа величина, както на вътрешния, да не говорим за регионалните или глобалния пазари.

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…