ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА


Автор: Докторант Даниела Стоянова (СА “Д. А. Ценов” – Свищов, катедра “Мениджмънт”)

Ключови думи: персонал, организация, съпротива, промени, управление

 В настоящата статия подробно се разглежда въпроса за подготовката на персонала при осъществяването на организационна промяна. Тази дейност представлява част от цялостен модел за организационна промяна, който е разработен от автора в реална среда. Представена е на кратко същността на организационната промяна на ниво екипи, междуличностни отношения и индивидуално поведение. 

Още статии от този брой


РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА

Определянето на стойността на публичните дружества е една от основните…

КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са…