2022, Брой 2


Дата на издаване: 24.4.2023

Свали брояСъдържание

ЗАДЪЛБОЧЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИСТЕМИТЕ: ПОЯВАТА НА САМОУСЪВЪРШЕНСТВАЩИ СЕ СИСТЕМИ

Проблемите на съвременния свят са твърде сложни, за да бъдат моделирани чрез класически затворен системен подход. Тази статия предоставя изчерпателен преглед на основните концепции и принципи на теорията на системите, които са в основата на изучаването на сложни системи.…

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТА НА "ЛОКАЛИЗАЦИЯТА" НА СТРУКТУРАТА НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

В статията се анализира влиянието на трансформацията на глобалните вериги за създаване на стойност под влияние на кризисните процеси в световната икономика върху състоянието на националната индустрия. Основната цел на изследването е да се формират концептуални предпоставки…

ТЕРМОВИЗИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ КОРАБНИ СИСТЕМИ

В студията се разглеждат възможностите на инфрачервената термография за откриване на повреди в електротехническите системи на кораби. Представени са резултати от термографско изследване на електротехническо и механично оборудване в машинно отделение на круизен кораб.

ПРОМЕНИ НАЛОЖЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В МЕЖДУЛИЧНОСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Настоящата статия е насочена към разглеждане на промените, наложени с времето, в междуличностната комуникация на лично и професионално (неформално) ниво в следствие развитието на дигиталните технологии. Предвид, че дигиталните платформи за комуникация са се превърнали…

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ РАЗШИРЯВАНЕ НА ХИПОТЕЗИТЕ, ПРИ КОИТО ЧАСТНОПРАВНИ СУБЕКТИ ИМАТ ПРАВО ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ПОВЕРЕНИК

В теорията и практиката е изключително актуална темата за бизнес правата на юридическите лица, които биват разглеждани като еквивалент на основните човешки права на физическите лица. Именно те често са и предмет на престъпление, които следва да бъдат защитавани от повереник.…

БРАНДИНГ НА РАБОТОДАТЕЛЯ- КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА И ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКAТA БИЗНЕС ПРАКТИКA

Настоящата статия засяга тема, която е от изключителна важност в днешния силно конкурентен пазар, където за компаниите е жизнено важно да имат силен работодателски бранд, който може да привлече талантливи хора за различните позиции. Целите, които се поставя авторът са: дефиниране…

ИКОНОМИКА НА ГРИЖИТЕ

Икономика на грижите – платеният и неплатен труд, свързан с полагането на грижи като гледане на деца, възрастни хора и домакинска работа – е изключително важен сектор, който подобрява икономическия растеж, равнопоставеността между половете и овластяването на жените.…

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

Дигиталните технологии, дигиталното доверие и информацията са неразделна част от развитието на застраховането днес. Стремежът за увеличаване на цифровизацията на застрахователните услуги, новите пакети дигитални приложения и тенденцията за отдалечена работа на служителите…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните технологии при вътрешните организационни комуникации. Целта ѝ е да проучи и изложи основните промени породени от дигитализацията, както и да анализира предимствата и предизвикателствата, които те представят…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните цели на Великобритания, компании и публични институции, които дават резултати и са примери с положителна репутация. Основните концепции на Етичен кодекс, Кодекс на поведение, Устойчивост, Корпоративна социална…

ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами и проблем за националната сигурност, корпоративното подоходно облагане може да бъде описано с три ключови индикатори: агресивното данъчно планиране, като инструмент за данъчни измами, измами при изготвяне…