Бюджетната технология и политика и възможностите за тяхното използване за изход от стопанската криза


Автор: гл. ас. д-р Николай Атанасов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи:

Още статии от този брой


Новата стратегия на ЕС „Европа 2020”: Критични аспекти

Бюджетът за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор „Околна среда” за периода 2007-1013 г

В работата е разгледан бюджета на ЕС за периода 2007-2013 г. и основните…

Финансовият мениджмънт в застраховането

В началото на статията се характеризират променте в икономическите…