Елементи и функционалност на обществената комуникация


Автор: Доц. д-р Николай Палашев (ВУБ - София )

Ключови думи: