Еволюция на инициативите за развитие на социалната отговорност на бизнеса в България


Автор: Гл. ас. д-р Десислава Серафимова (Икономически университет Варна )

Ключови думи: