Използване на невронни мрежи при заместване на липсващи стойности


Автор: Гл. асистент Д. Лазаров (Бургаски Свободен Университет)

Ключови думи: Липсващи данни, приспадане, EM алгоритъм, изкуствени невронни мрежи

Статията третира проблемите с липсващи стойности в анкетни полеви изследвания. Представени са някои традиционно използвани методи за анализ и въвеждане на липсващата информация, както и алтернативен подход на използване на невронни мрежи. В статията се представят някои предимства на невронните мрежи, особено при работа с категорийни данни.