Насърчаването на продажбите - обзор на теориите за механизма на действието им


Автор: Гл. асистент Атанас Луизов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: насърчаване на продажбите, потребителско поведение, цена, ценови и неценови насърчения на продажбите

Статията представя основните теории за механизма на действие на насърчаването на продажбите. Обобщени са основите проблеми и трудности при прилагане на тези подходи.