Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект „TSST“


Автор: ст.ас. Димитър Минчев, преп. Димитър Бинев (Бургаски Свободен Университет)

Ключови думи: електронно обучение, безопасност и сигурност в туризма, партньорство в рамките на Европейския съюз

Туризмът е една от водещите национални икономически индустрии в Европа и света, която се развива много бързо. Тя е приета като приоритет за стратегическо и икономическо развитие, и влияе върху социалния, културния и икономическия живот на всяко едно общество. Въпроса за сигурността в туризма се поставя като един от най-актуалните в света през 21 век във връзка със сигурността на държавата и отделния човек, безопастността при пътуване, безопасност на околната среда. Настоящата статия разглежда някои аспекти за осигуряване на обучението по безопасност и сигурност в туризма.