Икономическата сигурност, фактор за национална сигурност


Автор: д-р Бойко Петев (НБУ, София)

Ключови думи: икономика, национална сигурност, БВП, дълг, инфлация, безработица

Статията разглежда една от основните разновидности на националната сигурност - икономическата сигурност. Икономическата сигурност е насочена към поддържане на способността за преодоляване на негативните фактори от обкръжаващата ни среда, а така също и използване на положителните фактори, така че да се подсигури стабилно икономическо развитие на държавата

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…