Икономическо въздействие на пандемиите


Автор: доц.д-р Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Черна смърт от 1347-1353 г., Пандемия от инфлуенца от 1919-1920 г., Пандемия от коронавирус от 2019-2020 г.

Пандемията от коронавирус от 2019-2020 г. ни изправи пред спешното разрешаване на въпроси, свързани с икономическото въздействие на пандемиите. Ефектите от пандемиите в човешката история водят до промяна както във функционирането на икономиката, така и до промяна в обществените отношения. Тази статия разглежда икономическите последици от Черната смърт от 1347-1353 г., от Пандемията от инфлуенца от 1919-1920 г. и от Пандемията от коронавирус от 2019-2020 г.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…