МАРКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕЛИ


Автор: Гл.асистент д-р Атанас Луизов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: марка, подход „средство – цел”, потребителски цели

В статията се разглежда представянето на марката в съзнанието на потребителите и подходът „средство – цел”, който се използва като инструмент за анализ. Прави се връзка между експлицитните и имплицитни потребителски цели и основните равнища в този подход. 

Още статии от този брой


ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,…

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние…