Мониторинг нa външните и вътрешните заплахи в национален и корпоративен контекст за целите на управлението


Автор: Николай Крушков (Институт по творчески индустрии и бизнес на УНСС)

Ключови думи: мониторинг, външни променливи, вътрешни променливи, цели на управлението.

Управлението на всяка система изисква навременно и точно разпознаване на външните и вътрешните заплахи както в държавен, така и в корпоративен контекст. Настоящата статия се стреми да посочи основните заплахи, които винаги повлияват средата и които следва да бъдат обект на мониторинг, анализ и оценка от страна на представителите на управлението. Идентификацията и оценката на заплахите дава време за формулиране и провеждане на управленски политики за реакция, и в крайна сметка позволява адекватна на средата гъвкавост на системата, което на свой ред гарантира изпълнението на заложените цели.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…