Сближаване доходите на глава от населението на избрани страни от Централна и Източна Европа с еврозоната


Автор: гл. ас. д-р Николай Величков (УНСС, София)

Ключови думи: конвергенция, БВП на глава от населението, страни от ЦИЕ, еврозона

Тази статия изследва конвергенцията на доходите на глава от населението в шест държави от ЕС от Централна и Източна Европа - България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния, към еврозоната за периода 2000-2019 г. Резултатите показват, че след кризата от 2009 г. сближаването на БВП на глава от населението в страните от ЦИЕ с това на еврозоната се забавя. Това се отнася както за намаляването на коефициента на вариация, така и за процеса на наваксване

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…