Тероризмът като заплаха и предизвикателство за сигурността в световен мащаб


Автор: д-р Бойко Петев (НБУ, София)

Ключови думи: предизвикателства, заплаха, тероризъм, сигурност, форми, методи, подходи, стратегии, мерки

Статията разглежда актуалното състояние на глобалните проблемите на тероризма: като явление, феномен, предизвикателство и заплаха за сигурността в целия свят, с оглед на новите му форми и методи на проявления на терористични действия. Подчертани са основните проблеми при разглеждането на тази сложна и всеобхватна проблематика, поради важността на стратегиите и мерките, които се приемат и прилагат, доколко са достатъчно ефикасни и изпреварващи терористичните действия

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…