Застрахователните измами - предизвикателство за управлението на риска в застраховането


Автор: д-р Галина Стоянова (Бургаски свободен унивеситет)

Ключови думи: застраховане, застрахователна измама, управление на риска

Изправени пред „приливната вълна“ от проблеми, свързани с COVID - 19 и в непрестанното търсене, въпреки това на пътища за правилното и законово провеждане на застрахователната дейност, застрахователите често остават леко встрани въпроса за застрахователните измами, а не трябва. Извършването на измами в застраховането носи морални и финансови вреди за застрахователя и за застраховащия, променя чувствителността на доверието и клиентската удовлетвореност от застрахователната услуга и вдъхновението да си застраховател, влияе на калкулирането на застрахователната премия и анализа на риска в застрахователното дружество, както и и върху цялостния финансов резултат от застрахователната дейност. Управлението на риска от застрахователни измами е една от активностите за минимализиране на неговото проявление

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…