21 твърдения за преговорния процес


Автор: Доц. д-р Милка Бакърджиева (СА "Д. А. Ценов", Свищов)

Ключови думи: преговори, твърдения за преговорния процес, утвърдителни отговори, изследване, анализ.

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране за преговорния процес по 21 твърдения. Утвърдителните отговори по всяко едно от твърденията се съпоставят с аналогични отговори от изследване на преговорния процес, осъществено във Франция под ръководството на проф. К. Дюпон. Първата цел е да установи дали има културни различия във възприятията, а втората - да използва различията в отговорите на твърденията за коментар и учене от допуснатите грешки.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…

Стратегически приоритети при адаптацията на българските фирми на европейския пазар

В статията се разкриват основните приоритети за адаптация на българските…