БРАНДИНГ НА РАБОТОДАТЕЛЯ- КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА И ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКAТA БИЗНЕС ПРАКТИКA


Автор: Лина Анастасова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: работодателски бранд, външен работодателски брандинг, контент и видео маркетинг

Настоящата статия засяга тема, която е от изключителна важност в днешния силно конкурентен пазар, където за компаниите е жизнено важно да имат силен работодателски бранд, който може да привлече талантливи хора за различните позиции. Целите, които се поставя авторът са: дефиниране на понятието „работодателски брандинг“ от гледна точка на неговите компоненти- вътрешен и външен брандинг, формулиране на група от показатели, по които да се прави проучване и анализ на външния брандинг на фирмите, както и представяне на някои методически насоки при провеждане на такива проучвания. Втората част на статията съдържа преглед на няколко отлични примери за работодателски брандинг и са изведени изводи и насоки за успешното му прилагане от компаниите на българския пазар.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…