ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ


Автор: Бойко Петев (Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив)

Ключови думи: данъчни измами, корпоративен данък, финансова сигурност

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами и проблем за националната сигурност, корпоративното подоходно облагане може да бъде описано с три ключови индикатори: агресивното данъчно планиране, като инструмент за данъчни измами, измами при изготвяне на годишните финансови отчети и годишните данъчни декларации и офшорните зони, като поле за извършване на данъчни измами в особено големи размери. Данъчните измами носят огромни щети за публичните финанси на страната и се явяват сериозен проблем на финансовата сигурност в глобалния свят.

Още статии от този брой


УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

Дигиталните технологии, дигиталното доверие и информацията са неразделна…