Доброволци в защита на правата на човека в Япония


Автор: гл. ас. д-р Славка Димитрова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: права на човека, доброволци, Япония

Интереса и вниманието ни през последните години съвсем разбираемо са насочени предимно към Европейската конвенция за защита на правата на човека и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Но в света съществуват и други модели за осигуряване на подобна защита. Макар и доста нетрадиционни за западния модел на мислене и действие, тези форми на защита функционират учудващо добре и в синхрон с усилията на държавни органи и институции. В Япония съществува дългогодишна система за защита на правата на човека, непозната на други места по света, която датира още от началото на миналия век. Подобен модел на независима институция, която да работи за защита на правата на човека е много подходящ и значително по-безпристрастен и успешен от наложилия се у нас грантов модел на финансиране от различни източници.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…