Единна европейска платежна зона - очаквания и реалност


Автор: гл. ас. д-р Силвия Трифонова (УНСС - София, Катедра "Финанси")

Ключови думи: Единна европейска платежна зона SEPA, Европейския платежен съвет ESP, Европейска платежна система TARGET, трансгранични кредитни преводи, Конвенции "Credeuro" и "ICP", система за брутен сетълмент в реално време RINGS, международен номер на банкова сметка IBAN.

През 2002 г. Евросистемата постига споразумение с Европейския платежен съвет (ЕПС) за съвместен модел за създаване на Единна европейска платежна зона (SEPA). Целта на SEPA е да позволи презграничните плащания да се извършват от една единствена банкова сметка в цялата евро-зона толкова лесно и сигурно, колкото местните плащания. Препоръката е SEPA да бъде постигната за граждани до началото на 2008 г., като се предлага възможността гражданите и търговските предприятия да използват паневропейски платежни инструменти и стандарти и при националните плащания.

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…