Ефективната дигитализация на бизнеса и увеличаване на конкурентоспособността


Автор: Надя Миронова, Емануел Галярски (УНСС, София)

Ключови думи: дигитална трансформация, конкуретоспособност, продажби, пазарни позиции.

Използването на дигитализация е необходимост за всяка фирма, която иска да бъде печеливша, да увеличи печалбите си и да запази пазарните си позиции. Дигиталната трансформация позволява увеличаване на продажбите чрез разбиране на нуждите на клиентите и достигането до все повече потенциални клиенти, оптимизиране на вътрешните процеси, ефективно редуциране на разходите чрез намаляване на ръчната работа и заместването й с автоматизирани задачи и не на последно място удовлетворяване на персонала.

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…