Еко иновации - разходи за възстановяване и опазване на околната среда в България


Автор: гл. ас. д-р Даниела Йорданова (Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий")

Ключови думи: екоиновации, разходи за възстановяване, разходи за опазване на околната среда, България.

Глобалната икономика е изправена пред редица предизвикателства, свързани с околната среда и икономическата конкурентоспособност. За опазване на околната среда и повишаване на конкурентоспособността на организациите, са необходими технологии, процеси и бизнес модели, които използват ефективно ресурсите. Това са така наречените „еко-иновации“. Изследванията са от съществено значение за бързото развитие на иновациите и създаването на работни места. Целта на изследването е да се представят бюджетните разходи за научно-изследователска дейност и разходите за опазване и възстановяване на околната среда в България за периода 2014-2018 г. Като цяло те се определят като разходи, които възникват в резултат на законови разпоредби, за да допринесат за възстановяване от замърсяване на околната среда.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…