Елинор Остром: Еволюция на институтите за колективно действие при управление на ресурсите за общо позване


Автор: гл. ас. д-р Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: институти за колективно действие, ресурси за общо ползване

До появата на изследванията на Елинор Остром в социалните науки господства гледната точка, според която проблемите на колективното действие не могат да бъдат решени ефективно – поне в тези случаи, когато хората са оставени сами на себе си; изходът е това да стане единствено чрез намесата на държавата. Остром отхвърля този ортодоксален подход, утвърдил се не само в академичната наука, но и в политиката. Нейните трудове разкриват огромен пласт от социалната реалност, който преди е оставал скрит от очите на изследователите. Те водят до истински обрат в представата на социалните дисциплини за възможностите за управление на ресурсите за общо ползване и най-вече в представите за способностите на обикновените хора към самоорганизация и самоуправление. На принципа на унифициране на институционалното пространство, Остром противопоставя принципа на запазване на институционалното многообразие. 

Още статии от този брой


Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на…