Глобализацията или деглобализация: размисли върху съвременната геополитика


Автор: доц. д-р Георги Маринов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: глобализацията, деглобализацията, новия глобален ред, новите тенденции, Вашингтонския консенсус, Пекинския консенсус

Има нов подход към процеса на глобализация. Нови тенденции в глобализацията, деглобализацията, както и възможността се анализират за създаване на нов геополитически ред. Ролята на геополитиката и геоикономиката в процеса на глобализация.

Още статии от този брой


Мaркетингова отчетност при релационния маркетинг: същност и метрики

Настоящата статия в началото разглежда разликите между класическия…

Маркетинговите комуникации и теорията на Пол Вацлавик за човешката комуникация

Маркетинговите комуникации играят все по-значима роля за постигане…

Корпоративната социална отговорност в контекста на глобалната верига на доставки

Основната цел на статията е да разкрие корпоративната социална отговорност…