ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ РАЗШИРЯВАНЕ НА ХИПОТЕЗИТЕ, ПРИ КОИТО ЧАСТНОПРАВНИ СУБЕКТИ ИМАТ ПРАВО ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ПОВЕРЕНИК


Автор: Павел Смолички (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: частноправни субекти, наказателно производство, повереник

В теорията и практиката е изключително актуална темата за бизнес правата на юридическите лица, които биват разглеждани като еквивалент на основните човешки права на физическите лица. Именно те често са и предмет на престъпление, които следва да бъдат защитавани от повереник. Обект на настоящото изложение са процесуалните права на пострадалите от престъпление и възможностите им за реализация на правото на защита и справедлив съдебен  процес.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…