ИКОНОМИКА НА ГРИЖИТЕ


Автор: Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: икономика на грижите, неплатени грижи

Икономика на грижите – платеният и неплатен труд, свързан с полагането на грижи като гледане на деца, възрастни хора и домакинска работа – е изключително важен сектор, който подобрява икономическия растеж, равнопоставеността между половете и овластяването на жените. Работата по грижите е икономически ценна, но подценена навсякъде по света. В световен мащаб жените и момичетата допринасят за повече от 70 процента от всички часове, през които се полагат грижи (платени и неплатени) и извършват повече от 75 процента от неплатената работа по полагане на грижи. Ако полагащите неплатени грижи получават минимална заплата, те биха добавили близо 11 трилиона долара годишно към световната икономика.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…