Иновационни стратегии при внедряване на технически проекти


Автор: Ас. Пламен Ангелов Ангелов, Милена Димитрова Костадинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: перспективи, изследване, техническо развитие.

Тематиката, залегнала в статията, разглежда перспективите за внедряване и техническо развитие на иновационните технологии в България. Този тип технологии недвусмислено представляват иновации, с които в много отношения страната ни ще бъде конкурентноспособна, с динамична интеграция. На тематиката се поглежда двустранно - от една страна, на инвеститорите, а от друга - към изследователи, обединени в научни звена, явяващи се основата при разработка. Сравнява се и позицията на страната по отношение на подобен тип технологични новости, позиция, която неминуемо ще ни изведе до необходимото за международни пазари ниво. Пазарите в областта на стоки и услуги са пряко свързани с научноизследователска дейност.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…