ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД ЛОЯЛНОСТ ОНЛАЙН


Автор: гл. ас. д-р Николай Ванков (УНСС - Катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”)

Ключови думи: дигитален маркетинг, лоялност към бранда, социални мрежи

Социалните мрежи са важна част от интернет пространството. В последните години те се превърнаха в мощен двигател на бизнеса, оформящ общественото мнение. Социалните мрежи налагат “Mouth-to-Mouth” маркетинга и имат огромно влияние върху вземането на решение за покупка от потребителя. Социалните мрежи предлагат на потребителите мигновена комуникация и нов начин на общуване, както и онлайн платформа за споделяне на ценна информация. Потребителската лоялност може да бъде изградена чрез стойността, възприемана при покупката на конкретен бранд. Тази „стойност“ се придобива постепенно посредством обмяната на онлайн или офлайн информация. Този постоянен поток информация оказва съществено влияние върху потребителската лоялност към бранда. Навлизането на социалните мрежи в ежедневието на хората променя потребителското поведение и кара компаниите да търсят нови начини за реализиране на своите маркетингови стратегии. Статията проследява връзката между лоялността на потребителите, нейното повишаване и поддържане посредством социалните мрежи. Лоялността е разглеждана като привързаност на потребителите към конкретен бранд и причина те (потребителите) да правят повторна бъдеща покупка. 

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…