Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система


Автор: проф. д-р Сава Димов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: международната валутна система, златно-слитъков стандарт, златно-девизен стендарт, бретънуудска валутна система, „доларов глад“, „доларово пренасищане“, „змия в тунела“, икономически и валутен съюз, европейският механизъм на обменни валутни курсове.

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на международната валутна система, Парижка валутна система или класически златен стандарт, Генуезка валутна система - модифицирана форма на златен еталон, Бретънуудската система като първи резултат от следвоенната валутна доктрина, Ямайска валутна реформа - пълен отказ от златния модел, Европейска валутна система, основана на еврото и Европейския механизъм за обменни валутни курсове, ERM II(European Exchange Rate Mechanism II).

Още статии от този брой


Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

За адекватността на финансовата отчетност у нас след четвърт век преход към...

В тази чисто критично-аналитична разработка, авторът ще дискутира…