Коч университет, Истанбул, Турция


Автор: Коч университет, Истанбул, Турция (Коч университет, Истанбул, Турция)

Ключови думи: частен университет, бакалавърски програми, магистърски програми, научни изследвания, Изследователски центрове.

Мисията на университета е "да създава най-добрите специалисти с висше образование чрез осигуряване на обучение от световно ниво, да разширява границите на научното познание и да носи ползи за Турция и човечеството като цяло.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…