Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление


Автор: Надя Миронова, Даяна Чорбаджийска (УНСС, София)

Ключови думи: бизнес комуникация, комуникативна компетентност, управление, въздействие, комуникационни техники.

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати за всеки мениджър са личностни качества и компетентности, сред които важно значение има комуникативната компетентност. Ефективната бизнес комуникация и комуникационната компетентност на мениджъра са от решаващо значение за успешното управление на всяка една компания. Лошата комуникация е неприятна не само в личен план, но има потенциал да причини огромни финансови загуби.

Още статии от този брой


Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…

Техники за справяне с възражения на клиенти в застраховането

Застрахователната дейност се осъществява чрез застрахователно…