МИКРОФИНАНСОВАТА ИНДУСТРИЯ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН


Автор: Кайрат Болатович Койшибеков (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: микрофинансова индустрия, развитие на стартиращи и финтех предприятия, пруденциални стандарти, стрес тестване.

Представеният научен материал се отнася до микрофинансовата индустрия в Република Казахстан. Той е разделен на две части: теоретико-методологическа и емпирична част. В първата част са представени - кратък литературен обзор (дискусия), терминологията “микрофинансиране”, критериите за определяне на микрофинансовата индустрия, законодателството, лицензите и видовете, старт-ъп и финтех развитие на микрофинасовите институции, както и бариерите пред растежа на микрофинансирането. Втората част обхваща - проучване на микрофинансовата индустрия в условията на глобална депресия и пандемията Ковид- 19, коментари относно пруденциалните стандарти за микрофинансовите организации и на резултатите от стрес тестването на микрофинансовите организации в Република Казахстан. Изследването завършва с някои перспективи за развитие на микрофинансирането до 2030 година.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…