Нов подход за оценка на ефективността на разходите за висше образование във връзка с постигнатото качество (данни от избрани страни от Централна и Източна Европа)


Автор: Кристина Стефанова (УНСС - София)

Ключови думи: ефективност на разходите, висше образование, Анализ на обхвата на данни (DEA), граница на ефективността, Централна и Източна Европа.

Настоящият документ разглежда ефективността на разходите за висше образование чрез сравнение между държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа по отношение на ефектите, свързани с качеството на образованието, получени чрез прилагането на метода за анализ на обхващането на данни (DEA). Документът въвежда нов подход за измерване на резултатите от разходите за висше образование, свързани с реализацията на пазара на труда и благосъстоянието. Резултатите от проучването показват, че сред седемте страни от Централна и Източна Европа, държави-членки на ЕС, само в Румъния се наблюдава ефективност на разходите за висше образование, докато България показва най-голямото отклонение от границата на ефективността.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…