Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година


Автор: доц. д-р Сава Христов Димов, докторант Кайрат Болатович Койшибеков (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: ислямски финанси, ислямски банков модел, сукук, активи на ислямски фондове, такафул, забраната на риба.

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране и финанси до към 2050 година. То включва глобалната демографска структура в перспектива, търсенето на ислямски финансови продукти, новите предизвикателства пред ислямското банкиране, ислямския финансов индекс като нова конфигурация на статуквото. Налице е и пробив чрез използване на ислямски финансови деривати. Авторите посочват и някои бъдещи прогнози за развитието на Европа в контекста на разпространението на ислямските финанси. Научният материал завършва с коментари за новия стратегически избор.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…

Промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация от началото на 2019 година - възможности и проблеми

В статията се разглеждат промените в системата за възнаграждения…