Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности


Автор: Доц. д-р Мая Ламбовска (УНСС)

Ключови думи: управление, бюджетен контрол, общи принципи за оценяване, изпълнение на бюджетите, центрове на отговорности.

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо да се прилагат при оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности в организацията. Статията е разработена в две части. Част първа е посветена на процедурата по оценяване дейността на центровете на отговорности като елемент на бюджетния контролен процес. В част втора са описани общите принципи за оценяване на центровете на отговорности. Поставени са редица нерешени въпроси от теорията на бюджетния контрол. Предложени са и възможни подходи за решаването им.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Стратегически приоритети при адаптацията на българските фирми на европейския пазар

В статията се разкриват основните приоритети за адаптация на българските…