Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането


Автор: Проф. д.ик.н. Марин Нейков (УНСС)

Ключови думи: глобализация в застраховането, дистанционни комуникации, насоки за постигане на глобализация, застрахован състав, презастраховане.

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на глобализацията в застраховането. След това се очертават основните насоки, чрез които тя се постига, по-високите изисквания към застрахователите, които се поставят от присъствието на световноизвестни застрахователни компании на нашия застрахователен пазар, и предимствата на глобализацията за развитието на застраховането у нас. Посочват се и основните мероприятия, които е необходимо да се проведат, за да се създадат възможности и предпоставки за посрещането на глобализацията в застраховането и за възприемане на европейския застрахователен модел. Разширяването на използването на средства за дистанционни комуникации в условията на глобализацията изисква да се подобри обемът и съдържанието на предоставяната информация на клиента. Затова вниманието се насочва към съдържанието на информацията, която трябва да получи клиентът, за да има възможност да направи добре информиран избор на застрахователни продукти и условия. Накрая в статията се разглежда значението на презастраховането в осъществяването на глобализацията в застраховането и някои от основните промени, които ще настъпят в него. Акцентира се и на въпроса за защитаването на националните интереси при осъществяването на презастрахователната дейност.

Още статии от този брой


21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…

Стратегически приоритети при адаптацията на българските фирми на европейския пазар

В статията се разкриват основните приоритети за адаптация на българските…