ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА С ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ


Автор: д-р Бойко Петев

Ключови думи: икономика, финансова система, национална, икономическа сигурност, пране на пари, финансиране на тероризма

Статията разглежда една от основните разновидности на националната сигурност – икономическата сигурност и пресечните точки с финансовата система. Икономическата сигурност е насочена към поддържане на способността за преодоляване на негативните фактори от обкръжаващата ни среда, а така също и използване на положителните фактори, така че да се подсигури стабилно икономическо развитие на държавата и в частност на финансовата система. Връзката е двупосочна – финансовата система е неразривно свързана с предотвратяване прането на пари и финансиране на тероризма, обект на икономическата и национална сигурност.

Още статии от този брой


ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международното производство може да бъде ресурсно базирано, импортозаместващо,…

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ БИЗНЕС НАБЛЮДЕНИЯТА И РЕАЛНИЯ РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА

В статията се цели да бъдат открити зависимости между показателят…

ЕЦБ И НЕТРАДИЦИОННАТА Й ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ДО ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА

В статията се цели да се даде отговор на въпроса доколко централната…