ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА


Автор: Ивайло Илиев (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: Дигитализация; Вътрешни комуникации; Дигитални комуникационни канали.

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните технологии при вътрешните организационни комуникации. Целта ѝ е да проучи и изложи основните промени породени от дигитализацията, както и да анализира предимствата и предизвикателствата, които те представят за организациите. Разгледани са най-популярните използвани инструменти, такива утвърдени във времето, както и по-съвременни. Изяснени са основните ползи от използването на съвременни електронни комуникационни канали, както за служителите, така и за организацията. Обособени са и най-честите проблемни области при същите, като са представени като предизвикателства, с които съвременното управление трябва да се справя. В тази посока са предложени и възможности за действия с цел подобряване на комуникацията. Включени са аспекти, свързани с перспективите за развитие в сферата и използването на виртуални пространства за взаимодействие между служители. Описано е проведено изследване свързано със служебните комуникации, работата от разстояние, отношението към дигиталните технологии и защитата на електронните данни. Резултатите на представени и онагледени, като са изведени и изводи на база получените емпирични данни.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

Дигиталните технологии, дигиталното доверие и информацията са неразделна…