ПРОМЕНИ НАЛОЖЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В МЕЖДУЛИЧНОСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ


Автор: Ивайло Илиев (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: дигитализация, дигитална комуникация, интелигентна среда

Настоящата статия е насочена към разглеждане на промените, наложени с времето, в междуличностната комуникация на лично и професионално (неформално) ниво в следствие развитието на дигиталните технологии. Предвид, че дигиталните платформи за комуникация са се превърнали във важна част от ежедневието на почти всеки е представена информация за общата ситуация на съвременното развито общество. Промените в използваните комуникационни канали, включени в разработката, се отнасят за социалните движения и активистки мрежи, ориентираните по интереси дигитални общности и дигиталните „приятелства“. Засегнати са теми свързани с възможностите, които конкретни технологии предоставят на бизнес организациите. Представени са резултати от проведено изследване свързано с популярността и нагласите към дигиталните устройства за междуличностна комуникация. Развитието на технологията ще продължава да бъде причина за промени, тъй като развитието, и в момента, на безжичните устройства предоставя нови възможности за бърза, ефективна и надеждна свързаност на голям брой устройства.

Още статии от този брой


ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, КАТО ПРОБЛЕМ ПРЕД ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ

Като едно от най-уязвимите явления за извършване на данъчни измами…

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ И УЕЛС

Тази статия третира с особено внимание и отговорност дългосрочните…

ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата статия проследява промените наложени от дигиталните…