Регионалната специализация като фактор на развитието на малък и среден бизнес в България


Автор: Десислава Боцева (УНСС, София)

Ключови думи: регионална специализация, интелигентна специализация, малки и средните предприятия, иновации, регионална конкурентоспособност.

Регионалният секторен анализ на малките и средните предприятия е основат за идентифициране на тяхното състояние в България. Чрез нещо се идентифицират предпоставките за развитието на тези предприятия и се създава възможност за определяне на техните специфични регионални потенциали. Подобен фундамент за вземане на решения и прилагане на мерки в подкрепа на конкретни сектори на икономиката, трябва да гарантира в определена степен тяхната ефективност и ефективност. Настоящето изследване има за цел да анализира състоянието на сектора на малките и средните предприятия в България и да идентифицира предразположението му към регионална специализация, прилагане на иновации, технологии, предприемачески открития, възможностите за дигитализиране, стратегиране, планиране и програмиране от ново поколение.

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…