Съвременни управленски практики ІV


Автор: Бургаски свободен университет (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: конференция, университет-фирми, университет-бизнес, кръгла маса.

Kонференцията е традиционна, като в същото време всяка има и своите особености, с които се характеризира. Първата ярко изразена особеност на настоящата конференция е нарастващият интерес, както по броя на заявените доклади и брой участници, така и по брой на институциите и университетските центрове, които участват със свои представители. Друга особеност е, че откриването й започна с провеждане на кръгла маса.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…