Съвременно състояние и проблеми за регулиране на правните отношения в областта на наем на парцели в държавна собственост


Автор: Димов Сава Христов - Бургаски свободен университет Смирнов Валери Велериевич, Магданов Павел Васимович, Туркин Киркин Юриевич - Финансов университет към правителството на Руската федерация (Димов Сава Христов - Бургаски свободен университет Смирнов Валери Велериевич, Магданов Павел Васимович, Туркин Киркин Юриевич - Финансов университет към правителството на Руската федерация)

Ключови думи: отдаване под наем на парцели, правно регулиране, държавна собственост, индекс на търсенето на пазара за наеми на земя, процент на капитализация, корекционен фактор.

Статията разглежда актуалното състояние и проблемите на регулирането на правоотношенията в областта на отдаване под наем на парцели, които са държавна собственост. Авторите анализират историческите проблеми на лизинговите отношения за държавни обекти на недвижими имоти. Подчертани са основните проблеми при определянето на основните наемни ставки на държавни недвижими имоти. Авторите предлагат единен методологичен подход за разработване на методология при изчисляване на основните наемни цени за недвижими имоти. Предлага се методология за изчисляване на наемни цени за държавни недвижими имоти, включително парцели.

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…