Системи за управление на операциите в сферата на услугите


Автор: гл.ас. д-р Матилда Ив. Александрова (УНСС - София, Катедра "Управление")

Ключови думи: услуги, системи за управление на операциите, операции за услуги

Статията визира основните системи за управление в сферата на услугите, как-то и някои специфични въпроси на проектирането на операции за услуги. Предлагат се възможни пътища за решаване на различни проблеми, произтичащи от неефективното предлагане на услуги, чрез използване на съвременни концепции от операционния мениджмънт.

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…