"Ситроен" - динамика и елегантност на пътя


Автор: Бургас Авто (Бургас Авто)

Ключови думи: Ситроен, компактeн автомобил, нарастващия обем от продажби, серии С1, С2, С3.

Световните тенденции в сегмента на компактните автомобили ярко открояват повишение на покупките в сравнение с останалите класове автомобили. Има няколко фактора, които оказват влияние върху нарастващия обем от продажби на този тип автомобили. За България основното е, че със сравнително по-малко средства купувачът получава продукт, който до известна степен се доближава до масовия среден клас автомобили. От друга страна, компактните автомобили имат технически показатели, разнообразие от двигатели и вътрешно пространство, които по нищо не отстъпват или имат малка разлика с другите автомобили.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…