Скрити променливи при маркетинговите изследвания


Автор: д-р Атанас Луизов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: скрита променлива, конструкт, формативен модел, рефлективен модел

Измерването на скрити променливи е честа задача в различни маркетингови изследвания. Адекватното измерване изисква точно дефиниране на модела на скритата променлива или конструкт. В статията се обобщават препоръки за разграничаване между формативен и рефлективен модели. Тези модели намират приложение при изследването на маркетингови проблеми като лоялност, нагласи и убеждения, имидж на марка, емоции, възприет риск. 

Още статии от този брой


Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г.

В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на…

RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PROJECTS

The author of this paper was a team leader final result of the Cross sectoral Megaprojects working group under a COST…

Изследване еволюцията на реформиране на международната валутна система

Обект на авторово изследване са проблемите - основни елементи на…