Стратегически приоритети при адаптацията на българските фирми на европейския пазар


Автор: Ас. д-р Цветана Стоянова (УНСС, София)

Ключови думи: стратегически приоритети, европейска интеграция, конкурентна мощ, стратегии.

В статията се разкриват основните приоритети за адаптация на българските фирми на европейския пазар. Като такива са изведени и изследвани - усилването на конкурентната мощ, нарастването на информираността за законодателството в общността и своевременната промяна във визията и стратегията на българските фирми. Анализите и оценките са в съответствие с изискванията на европейския пазар за функционирането на производството и предлагането.

Още статии от този брой


Поглед към глобализацията в застраховането и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на…

21 твърдения за преговорния процес

В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране…

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо…